صدا و سیما/ سامانه مدیریت جامع نظارت بر تأمین و توزیع گوشت مرغ در استان سیستان و بلوچستان راه اندازی شد.

سیدمحمدرضا سیدحسینی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در نشست بررسی این سامانه هدف از اجرای این طرح را ایجاد بانک اطلاعاتی برای رصد واحدهای فعال در صنعت پرورش طیور، کنترل بازار از تولید تا مصرف و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده برشمرد.
سیدحسینی بیان کرد: در راستای ارتقای ضریب خود اتکایی استان به گوشت مرغ از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون‌ ۶۰۰ موافقت اصولی جهت راه اندازی واحدهای جدید مرغداری صادر که از این میزان تعداد ۳۶۰ مرغداری با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۹۰ درصد در حال ساخت می باشند.
وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به احداث واحدهای جدید پرورش صنعتی مرغ گوشتی تا پایان امسال‌ ضریب خوداتکایی استان سیستان و بلوچستان در تولید گوشت مرغ به رشد قابل توجهی خواهد رسید.
وی افزود: راه اندازی طرح سامانه مدیریت و نظارت بر تأمین و توزیع گوشت مرغ با همکاری پارک علم و فناوری طراحی شده و به صورت هفتگی نیاز استان به گوشت مرغ در این سامانه بارگیری و تولید و توزیع آن در بازار به طور مستمر مدیریت می شود.

آخرین خبر سیستان و بلوچستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today