صدا و سیما/ با رصد اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه خراسان شمالی، وزارت اطلاعات چند تن از عوامل حمله و تخریب واحد‌های صنفی در بجنورد دستگیر شدند.

با رصد اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه خراسان شمالی، وزارت اطلاعات و همراهی و گزارش‌های دقیق مردمی، چند تن از عوامل حمله و تخریب واحد‌های صنفی در بجنورد دستگیر شدند.
این افراد برای ایجاد رعب و وحشت و به تعطیلی کشاندن بازار، به مغازه‌ها و صاحبان اصنافی که با آنان همراهی نکردند حمله و برنامه‌های مفصلی داشتند که با اقدام به موقع سپاه پاسداران و نیرو‌های امنیتی و قضایی، طرح آنان در نطفه خفه شد.
به گفته مقامات امنیتی، دستگیری این افراد و به ویژه آمرین و تشویق‌کنندگان به اعتصاب و برهم زدن نظم عمومی و مجازات قانونی آنان تا آخرین نفر ادامه خواهد داشت.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today