فارس/ ۱۵۹ تن کالای متروکه در انبارهای اموال تملیکی هرمزگان در سایت تل سیاه در بندرعباس توسط سازمان پسماند شهرداری بندرعباس منهدم شد.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today