مهر/ تصاویر زیبایی از توله خرس قهوه‌ای در ارتفاعات مناطق حفاظت شده شهرستان ساری ثبت و ضبط شده است.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today