مهر/ نمازگزاران کرمانشاهی پس از اقامه نماز جمعه، با تجمع در مقابل مسجد جامع شهر کرمانشاه اقدام کشورهای غربی در اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم را محکوم کردند.


 

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today