ایرنا/ مردم نمازگزار چهارمحال و بختیاری روز جمعه اهانت به ساحت قدسی و مقدس قرآن کریم از سوی دشمنان اسلام را به شدت محکوم کردند.

نمازگزاران شهرکرد در مصلای امام خمینی(ره) اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم را محکوم کردند و انزجار خود از این اقدام قبیح و ننگین را فریاد زدند.
نمازگزاران در شهرکرد، اقدام ننگین در کشور سوئد و اهانت به ساحت قرآن کریم را در راستای اسلام ستیزی دانستند که هدف از آن حمله به اصل اسلام و قرآن است.
همچنین نمازگزاران شهرهای دیگر چهارمحال و بختیاری نیز این اقدام دشمنان اسلام در اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم را محکوم کردند.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday