فارس/ سامانه بارشی از امروز وارد استان شده و تا صبح روز جمعه ادامه دارد. گرچه بارش‌ها موجب طراوات شهرها و خوشحالی مردم شده اما هرازگاهی صحنه‌هایی را شاهد هستیم که شایسته مرکز کهگیلویه و بویراحمد نیست.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today