ایرنا/ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، گفت: برق تمام مشترکان شهر کرمانشاه که غروب امروز قطع شده بود با تلاش اکیپ‌های این شرکت وصل شد.

محمد مرادی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه عنوان کرد: پست های برقی که امشب دچار نقص فنی شدند توسط تیم های فنی شرکت توزیع نیروی برق استان تعمیر و بلافاصله جریان برق تمام مشترکان وصل شد.
وی دلیل خاموشی در بخشی از مناطق شهر کرمانشاه را اضافه بار دو پست سیلو و حاج دایی در شهر کرمانشاه عنوان کرد و گفت: این اضافه بار منجر به خاموشی در برخی از مناطق شهر شد.
مرادی اضافه کرد: بلافاصله پس از وقوع خاموشی اکیپ های شرکت توزیع نیروی برق استان وارد عمل شدند و تلاش خود را برای رفع نقص فنی در این پست ها را آغاز کردند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تصریح کرد: بعد از گذشت ۴۰ دقیقه از خاموشی برق بخشی از مشترکان وصل شد و پس از اتمام تعمیر پست ها و به فاصله یک ساعت برق تمام مشترکان وصل شد.
وی اضافه کرد: اکنون جریان برق در شهر کرمانشاه و سایر مناطق استان پایدار است و مشکلی در این ارتباط نداریم.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today