فارس/ فرماندار فردیس گفت: مقرر شده بود که مدیریت شهری فردیس ۱۰ قطعه زمین برای ساخت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد که تا به امروز پس از گذشت هفت ماه مصوب نشده است! تعلل مدیریت شهری در این خصوص قابل قبول نیست.

خداداد کاشفی، فرماندار فردیس در آیین افتتاح پروژه‌های آموزشی-پرورشی کشور و ۱۷ پروژه استان البرز در مدرسه خیرساز بهسود در فردیس اظهار کرد: برای جبران عقب ماندگی‌ها همت و تلاش مضاعف لازم است. باید در شهرستان لیگ خدمت شکل بگیرد و به کارگاه عمرانی تبدیل شود.  
وی با اشاره به فقر سرانه‌های آموزشی در استان البرز، گفت: فردیس آخرین شهرستان در سرانه‌های آموزشی است که تلاش همه جانبه ای برای ارتقای سرانه‌های آموزشی در استان البرز و فردیس شکل گرفته‌است؛ در این راستا ابتدا احداث  ۱۰۰ مدرسه برنامه‌ریزی شد و در نهایت با پیگیری استاندار البرز برای جبران کمبود سرانه‌ها در استان، ساخت بیش از ۲۰۰ مدرسه در دستور کار قرار گرفته‌است.
فرماندار فردیس ضمن اشاره به مشکل تامین زمین برای ایجاد سرانه‌ها در شهرستان، گفت: متاسفانه مجموعه مسکن و شهرسازی که متولی تامین زمین و سرانه‌های شهرستان است، هنوز در فردیس مستقر نشده است. ما در فردیس در شناسایی خیرین مدرسه‌ساز مشکلی نداریم، اما در تامین زمین در شهرستان مشکل وجود دارد و اداره ای که باید کمک کند مسکن و شهرسازی است که  در شهرستان مستقر نیست. 
وی همچنین بر لزوم همکاری مدیریت شهری فردیس در تامین زمین برای جبران سرانه‌های آموزشی تاکید کرد و افزود: ما در فردیس با کسری بیش از ۷۰ مدرسه مواجهیم. بیش از ۷ ماه است که قرار بود از سوی مدیریت شهری ۱۰ قطعه زمین برای احداث مدرسه معرفی  شود که انجام نشده است؛ در نهایت دو قطعه زمین شناسایی و درخواست شده اما هنوز در شورا مصوب نشده است.
کاشفی گفت: همه باید برای کاهش مشکلات شهرستان کمک و مشارکت کنیم.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday