مهر/ مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: تمام جایگاه های سی ان جی گاز در گلستان به مدار برگشتند.

علی طالبی، مدیرعامل شرکت گاز گلستان اظهارکرد: تمام جایگاه های سی ان جی گاز از روز پنج شنبه (۱۳ بهمن) در گلستان، به مدار خدمت رسانی برگشتند.
مدیرعامل شرکت گاز گلستان افزود: ۶۵ پمپ گاز در گلستان وجود دارد که همگی امکان ارائه خدمت دارند و اگر جایگاهی یا پمپی قطع است به دلیل مشکل فنی خود جایگاه است.
طالبی گفت: در شرایط افت فشار احتمالی، امکان تعطیلی جایگاه ها وجود دارد و مراتب قبل از آن اطلاع رسانی خواهد شد.
وی با توجه به ورود سامانه سرد و بارشی به گلستان از روز سه شنبه از مردم خواست تا در مصرف گاز صرفه جویی کرده و با این عمل به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی کمک کنند.
مدیرعامل شرکت گاز گلستان بیان کرد: سوآپ گازی ترکمنستان هم بعد از موج سرمای اخیر دوباره از سر گرفته شده است.
گفتنی از هفته های گذشته برای مدیریت مصرف، گاز جایگاه های سوخت استان قطع شده بود.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today