فارس/ استاندار اردبیل از تصویب کلیات طرح‌های سامان‌دهی ورودی‌های شهر اردبیل خبر داد.

سیدحامد عاملی، استاندار اردبیل، با اشاره به تصویب کلیات طرح‌های سامان‌دهی ورودی‌های شهر اردبیل، بررسی جزئیات این طرح‌ها را نیز لازم دانست.

اهمیت توجه به توزیع مراکز خدماتی در تمام نقاط شهر
عاملی با اشاره به ۶۶ پرونده مطرح‌شده در خصوص ساخت‌وساز داخل شهر اردبیل، اظهار کرد: چنان‌چه ساخت‌وسازها به لحاظ فنی مشکلی نداشته باشد، درباره شکل اجرا نباید ممانعتی در احداث ایجاد شود.
وی بیان کرد: در صدور پروانه‌های ساختمانی نیز لازم است توزیع مراکز خدماتی از جمله مطب‌ها در تمام نقاط شهر اردبیل مورد توجه قرار گرفته و از تمرکز در هسته مرکزی جلوگیری شود.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today