مهر/ دو عضو شورای یک روستا و عضو شورای بخش مرکزی نوشهر به اتهام تخلفات مالی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) دستگیر شدند.

دو عضو شورای یک روستا و عضو شورای بخش مرکزی نوشهر توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) دستگیر شدند. این افراد با رصد و هوشیاری سربازان گمنام امام زمان(عج) به دلیل تحصیل مال نامشروع و دریافت رشوه دستگیر شدند.
ماه جاری یکی از مدیران اجرایی شهر ساری و ماه قبل نیز مدیرکل راه و شهرسازی مازندران و مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران به دلیل تخلفات مالی و اقتصادی از سوی سربازان گمنام امام زمان(عج) دستگیر شده بودند.
دستگاه قضائی و امنیتی مازندران مبارزه با فساد را اولویت اصلی خود اعلام کرده است.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today