ایرنا/ نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: دیوان محاسبات استان مرکزی موضوع آلودگی هوای شهر اراک و دریافت حق آلایندگی این شهر را با جدیت دنبال کند.

محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در نشست با مدیران دیوان محاسبات استان مرکزی اظهار کرد: دیوان محاسبات باید بررسی کند که صنایع بزرگی مانند نیروگاه، پتروشیمی و کارخانه آلومینیوم تا چه میزان در راستای کاهش آلودگی هوا، اقدام کرده‌اند.
وی بیان کرد: دیوان محاسبات در زمینه چگونگی دریافت یارانه پنهان صنایع و میزان پرداخت این بخش به مسایل اجتماعی و موضوع معادن و پرداخت سهم ۱۵ درصدی برای مردم، با جدیت وارد شده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۱۷ هزار قانون از زمان مشروطه تاکنون به تصویب رسیده و میلیاردها تومان هزینه صرف تصویب هر یک از این قوانین شده و دیوان محاسبات باید در راستای قوانینی که اجرایی نشده و بایگانی است نیز برنامه‌ریزی جدی داشته باشد.
آصفری اظهار داشت: اگر نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی به خوبی صورت گیرد با اعتبارات محدود هم می‌توان کارهای بزرگی انجام داد و زمینه افزایش رضایتمندی را در جامعه ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات در زمینه تفریغ بودجه و هزینه کرد بیت‌المال ماموریت بزرگی برعهده دارد، افزود: دیوان محاسبات می‌تواند شرح وظایف را بررسی کارشناسی کند و ببیند بانک‌های تخصصی تا چه میزان تسهیلات خود را در چارچوب وظایف ارایه کرده‌اند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس محسوب می‌شود و می‌تواند با شناسایی مشکلات، قوانین، مقررات زاید و انعکاس آن به نمایندگان، در کاهش و رفع مشکلات،گام‌های بلندی بردارد.
آصفری از دیوان محاسبات استان مرکزی خواست تا در موضوع مسکن ملی نیز ورود کند و عنوان کرد: در راستای اجرای این طرح مقرر شد اراضی به‌صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا قیمت تمام‌شده برای مردم بالا نباشد اما در طرح مسکن ملی اراک، محل اجرای طرح، اراضی اوقافی انتخاب‌ شده است.
وی اظهار کرد: نظارت دیوان محاسبات باید بر اساس شرح وظایف، نگاه مشورتی و راهنمایی تخصصی باشد تا ضمن پیشگیری از تخلف، جسارت مدیران در انجام کارهای بزرگ کاهش نیابد.

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today