ایمنا/ سنجش کیفیت هوا، امروز در ساعت منتهی به هشت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۷۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

وضعیت هوای اصفهان امروز _سه‌شنبه یکم فروردین‌ماه ۱۴۰۲_ به شرح زیر است:
سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به هشت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۳۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.
امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های خرازی با شاخص ۱۱۹ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، احمدآباد با شاخص ۸۸ در وضعیت هوای سالم (زرد) و همچنین رودکی با شاخص ۱۱ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.
سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پروین، استانداری اصفهان، کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه، مبارکه و سجزی فعال نیست.
درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، ایستگاه شاهین‌شهر است؛ شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۶۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today