انتخاب/ فیلمبرداری از یک پلنگ در ارتفاعات پارک ملی سالوک توسط محیط‌بانان انجام شده است.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today