مشرق/ در دومین روز بهار برف برخی مناطق اردبیل را سپیدپوش کرد.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today