آخرین خبر/ گفت‌وگوی نوروزی رسانه‌های استانی آخرین خبر با محمدرضا حسینیان، مجری مشهور تلویزیون.