صدا و سیما/ جاده کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال بازگشایی شدند.

محور کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال که به دلیل ریزش سنگ مسدود شده بودند با تلاش راهداران بازگشایی شدند.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday