رکنا/ بخش‌هایی از مناطق عشایرنشین چهارمحال و بختیاری دارای یک محرومیت تاریخی است که حتی برخی از زیرساخت‌های این مناطق برای عبور و مرور مردم سخت بوده و با مشقت همراه است.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday