ایسنا/ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان از ادامه روال قبلی ساعت کار دستگاه های دولتی در استان خبر داد.

محسن خاکی نهاد، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان در خصوص ساعت کاری دستگاه های دولتی اظهار کرد: ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان طبق روال قبلی ادامه دارد.
معاون استاندار هرمزگان با تاکید بر اهمیت نظم اداری، افزود: ساعت هفت تا ۱۵ و تعطیلی پنجشنبه‌ها روند قبلی کار در دستگاه‌های دولتی است که همچنان ادامه دارد.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today