فارس/ با نزدیک شدن به روزهای آغازین سال جدید، شهرداری های سراسر کشور به فکر باز آرایی فضای شهری، زیبا سازی مبلمان شهر،کاشت گل وگیاه می افتند.

کاری پسندیده که سبب دمیدن روح زندگی در فضای شهری و ایجاد نشاط و شادابی در بین شهروندان می شود.
شهر بیرجند هم از این قاعده مستثنی نبوده و نیست و در سال‌های اخیر شهرداران مختلف این شهر تمام تلاش و هم و غم خود را مصروف این موضوع کرده اند.
اما امسال یک کار تمیز فرهنگی در بیرجند جلب توجه می‌کند و آن هم معرفی مشاهیر و نامداران شهر بیرجند و خراسان جنوبی، در قالب بنرهایی در سطح شهر بیرجند است.
چهره های ماندگار استان که کمتر کسی آنها را می شناسد و به نوعی در بین جوانان و نوجوانان استان، غریب و گمنام هستند، می توانند الگوی مناسبی برای همگان باشند.
کاش بیشتر از مفاخر خود بدانیم...

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today