مهر/ استاندار تهران در حکمی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی را منصوب کرد.

علیرضا فخاری، استاندار تهران در حکمی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی را منصوب کرد.
بر اساس این گزارش استاندار تهران در حکمی «میرمحمد غراوی» را به سرپرستی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران منصوب کرد.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran