باشگاه خبرنگاران/ مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از بررسی مزارع برای پیشگیری از شیوع سن غلات خبر داد.

قهرمان فرد، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به بازرسی های کارشناسان شبکه‌های مراقبت و پیش آگاهی سن غلات از مزارع اظهار کرد: بررسی های اولیه نشان داد ریزش اولیه سن مادری این آفت از بوته‌های حواشی مزارع به داخل مزارع با تراکم بسیار کم وجود دارد.

وی گفت: به دلیل کاهش دمای هوا و بارش باران، تراکم سن مادری به وضعیت مبارزه نرسید ولی بررسی ها ادامه دارد تا از شیوع این آفت غلات در مزارع جلوگیری شود.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today