ایمنا/ سنجش کیفیت هوا، امروز در ساعت منتهی به هشت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۹۸ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

وضعیت هوای اصفهان امروز، یکشنبه ششم فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
سنجش کیفیت هوای امروز در ساعت منتهی به هشت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۹۸ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.
امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۰۷ و خرازی با شاخص ۱۴۴ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد و همچنین رودکی با شاخص ۴۳ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.
سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پروین، استانداری اصفهان، کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه، سجزی، شاهین‌شهر و مبارکه فعال نیست.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today