ایرنا/ رئیس اندازه‌شناسی اداره کل استاندارد قزوین گفت: شهربازی برج خلیج فارس به صورت غیر قانونی فک پلمب و در حال بهره‌برداری است و دارای تاییدیه استاندارد نیست.

مهدی مسافر، رئیس اندازه‌شناسی اداره کل استاندارد قزوین اظهار کرد: شهربازی دهکده فضایی واقع در برج خلیج فارس قزوین دارای تاییدیه آتش نشانی نیست و همچنین برخی وسایل و تجهیزات بازی مستقر در آن با استاندارد انطباق ندارند و فاقد تاییدیه استاندارد هستند.
وی با بیان اینکه استاندارد شهربازی ها بر اساس قانون از نوع اجباری است، بیان کرد: نظارت بر ایمنی و استاندارد وسایل و تجهیزات مستقر در شهربازی ها از وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد و ادارات کل تابعه در استان ها به شمار می رود.
این مسئول یادآور شد: شهربازی دهکده فضایی برج خلیج فارس قزوین دارای ۶۵ وسیله و تجهیزات بازی است.
رئیس اندازه‌شناسی اداره کل استاندارد قزوین گفت: اداره کل استاندارد قزوین در شهریورماه سال گذشته به دلیل نداشتن تاییدیه استاندارد شهربازی یادشده را پلمب کرد اما متاسفانه در بازرسی های نوروزی مشخص شد متولیان این مجموعه به شکل غیر قانونی این مجموعه را فک پلمب کرده و از آن بهره‌برداری کرده اند.
وی با بیان اینکه ثبت شکایت و پیگیری از مراجع قضایی در این خصوص انجام شده، با این حال به دلیل طی کردن فرایندهای قانونی پلمب دوباره شهربازی یادشده ممکن است کمی زمان‌بر باشد، اظهار کرد: از شهروندان و مسافران تقاضا می‌شود از وسایل این شهربازی استفاده نکنند.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today