باشگاه خبرنگاران/ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد بر تشکیل بازار آب و نصب کنتور چاه‌های دولتی تأکید کرد.

محمدمهدی جوادیان‌زاده، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد در آخرین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی استان در سال ۱۴۰۱ با ارائه گزارشی از وضعیت بارندگی و سند سازگاری با کم آبی، بر تشکیل بازار آب و نصب کنتور چاه‌های دولتی تاکید کرد.
او با بیان اینکه بازار آب می‌تواند به بهینه سازی مصرف آب کمک کند و زمینه مساعدی را برای تغییر شیوه‌های سنتی آبیاری فراهم آورد عنوان کرد: تشکیل این بازار به تقاضای بسیاری از متقاضیان پاسخ گو خواهد بود.
جوادیان زاده خاطرنشان کرد: بازار آب می‌تواند به شفافیت میزان منابع و مصارف آب کمک کرده و ارزش آب را واقعی‌تر نماید.
او ازمزایای دیگر بازار آب را ایجاد پایداری در منابع آب، مشارکت خصوصی و مدیریت مصرف آب اشاره کرد و گفت:در دشت یزد-اردکان بازار آب، مراحل نهایی را سپری می‌کند و در حال انتخاب کارگزار می‌باشد.
جوادیان زاده با اشاره به نصب ۹۵ درصدی کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی، بر لزوم نصب این کنتور در بخش صنعتی و دولتی برای رسیدن به درصد مشابه و عدم تبعیض تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همچنین از محقق شدن ۴۷ درصد از اهداف سند سازگاری با کم آبی استان در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و شرب و بهداشت خبر داد.
معاون امورهماهنگی و عمرانی استانداری یزد هم با اشاره به افت بیش از پیش آب‌های زیرزمینی و سیاست‌ها و تصمیم گیری‌هایی که باید در این زمینه شود بر حضور نمایندگان صنف کشاورزی در جلسات شورای حفاظت منابع آب تاکید کرد.
جواد ابوالحسینی از فرمانداران، مدیران صنعت آب و برق استان، جهاد کشاورزی و محیط زیست خواست تا در جلسات شورای حفاظت منابع آب استان همکاری لازم را داشته باشند.

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today