صدا و سیما/ نخستین سه قلو‌های چهارمحال و بختیاری در سال جدید، به دنیا آمدند.

طاهریان، رئیس بخش ان آی سی یو بیمارستان هاجر شهرکرد اظهار کرد: مادر ۲۹ ساله اهل روستای شیرمرد لردگان در نخستین زایمان خود سه قلو به دنیا آورد.

طاهریان افزود: سه قلو‌ها هر کدام حدود یک کیلو و ۳۰۰ گرم وزن دارند و حدود نه هفته زودتر به دنیا آمده اند.

وی گفت: دو قل اول دختر و قل سوم پسر است.

صدیقه مردانی، مادر سه قلو‌ها بیان کرد: هر چند فاقد مسکن و خودرو هستیم، ولی این بزرگترین سرمایه و نعمتی است که خدا به من و همسرم داده است.

صدیقه مردانی افزود: سه قلو‌ها برای ما برکت و خوشبختی می‌آورند و روز‌های شیرینی برایمان رقم خواهند زد.

وی گفت: همسرم ۳۱ ساله و کارگر فصلی است که به دلیل فصل سرما اکنون بیکار است.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday