صدا و سیما/ معاون اول رئیس جمهور «آیین نامه اجرایی حمایت بیمه ای از مادران غیر شاغل و خانه دار» را ابلاغ کرد.

زنان خانه دار روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر به صورت رایگان بیمه می شوند.

بیمه رایگان مادران دارای سه فرزند و بیشتر روستایی و عشایری، به استناد ماده 21 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال گذشته، اجرایی شده است.

طبق این آئین‌نامه، دولت مکلف است با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مادران مشمول را رایگان بیمه کند. 

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today