صدا و سیما/ استخر آزادی شیروان که از سال ۹۸ با شیوع کرونا تعطیل شده بود، پس از بازسازی، آماده بهره برداری شد.

استخر آزادی شیروان که از سال ۹۸ با شیوع کرونا تعطیل شده بود، پس از بازسازی، آماده بهره برداری شد.

تعطیلی و نگهداری نکردن صحیح پیمانکاران گذشته، باعث تعطیلی این مجموعه شده بود.

برای بازسازی این استخر، ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شد.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today