آخرین خبر/ ممانعت از ورود افراد بی‌حجاب به محوطه‌ تاریخی طاق بستان کرمانشاه.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today