مهر/ فرمانده انتظامی شهرستان بندرگز از دستگیری پنج نفر از عوامل دخیل در یک نزاع و درگیری در این شهرستان خبر داد.

مهدی مهدوی نیا، فرمانده انتظامی شهرستان بندرگز اظهار کرد: به دنبال اعلام یک فقره نزاع و درگیری تعدادی جوان در یکی از مناطق تفریحی شهرستان بندرگز و حضور به موقع پلیس، متهمان دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی بندرگز افزود: با اشراف اطلاعاتی و حضور به موقع مأموران انتظامی پنج نفر از عوامل نزاع و درگیری در حوزه انتظامی بندرگز شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: مأموران انتظامی موفق شدند یک قبضه سلاح از متهمان کشف کرده و دستگیرشدگان با تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today