باشگاه خبرنگاران/ شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق برخی مشترکان در برخی نقاط شهرستان‌های سمنان و سرخه در روز سه‌شنبه نهم خرداد قطع می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است:
به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط شهرستان‌های سمنان و سرخه در روز سه شنبه نهم خرداد به شرح ذیل انجام می‌شود.
سمنان: خیابان شهید احمدپناهی ۶ و ۹ از ساعت ۹ تا ۱۱
سرخه: خیابان امام خمینی روستای لاسجرد از ساعت ۹ تا ۱۲

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today