مهر/ این فیلم به بررسی وضعیت نهضت ملی مسکن در استان همدان بر اساس اظهارات مسئولین می‌پردازد.

وضعیت نهضت ملی مسکن در همدان همچنان نیاز به پیگیری اساسی دارد.
‌در این فیلم گفته‌های مسئولین استانی پیرو وضعیت این طرح بررسی شده است.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today