ایرنا/ مدیر صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی گفت: براساس آمارها ۴۰ درصد از مشمولان بیمه اجتماعی استان زیر پوشش صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند که ۲۰ درصد از میانگین کشوری بالاتر است.

محمدرضا غلامزاده، مدیر صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی اظهار کرد: اینک ۷۵ هزار نفر از مشمولان بیمه اجتماعی در خراسان شمالی زیر پوشش صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند.

به گفته وی میانگین پوشش بیمه اجتماعی در کشور ۲۰ درصد است.

غلامزاده افزود: ۱۸۰ هزار نفر از جمعیت ساکن در روستاها، مناطق عشایری و همچنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر مشمول صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی هستند.

مدیر صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی ادامه داد: سال های گذشته بیشتر مردان زیر پوشش بیمه اجتماعی قرار می گرفتند اما در ۲ سال اخیر از سوی بانوان استقبال خوبی صورت گرفته است.

غلامزاده خاطرنشان کرد: اینک ۳۵ درصد بیمه شدگان این صندوق زنان هستند در حالی که این شاخص در کشور ۲۰ درصد است.

وی گفت: درصد بیمه شدگان زن خراسان شمالی در سال های گذشته ۲۲ درصد بود اما در ۲ سال اخیر از رشد چشمگیری برخوردار شد .

مدیر صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی تصریح کرد: چهار هزار و ۲۱۷ خانوار این استان از این صندوق ماهانه مستمری دریافت می کنند.

وی افزود: ماهانه به طور میانگین پنج میلیارد تومان بابت حقوق به حساب این خانوارها واریز می شود.

۴۴ درصد از جمعیت یک میلیون نفری خراسان شمالی در روستاها سکونت دارند.
  
  
 

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today