صدا و سیما/ سهمیه کم آرد تحویلی به نانوایی ها در استان کردستان موجب نارضایتی نانواها در این استان شده است.

از آغاز طرح سهمیه بندی آرد نانوایی ها، در شهر سنندج آرد تحویلی به 200 نانوایی کم شده که این موجب تعطیلی زودتر از ساعت مقرر نانوایی و نرسیدن نان به اندازه کافی به دست مردم این دیار شده است.

در استان کردستان 2650 نانوایی وجود دارد که حدود هفت هزار نفر از طریق آن ارتزاق می کنند.

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online