مهر/ معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان از راه‌اندازی آزمایشگاه مرجع بیماری سِل در این استان خبر داد.

مریم کوشکی، معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: در زمینه بیماری سل بهداشت وظیفه پیشگیری و شناسایی به موقع افراد مبتلا به بیماری پیش از انتقال به بیمارستان و پیگیری بیماران و اطرافیان افراد مبتلا پس از تشخیص را دارد.

وی افزود: در زمینه پیشگیری و بیماریابی نباید حتی یک مورد مشکوک به سل وجود داشته باشد که ما از آن بی خبر باشیم.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ضمن تقدیر از زحمات متخصصین عفونی و ریه، گفت: مجموعه بهداشت در حوزه‌های مختلف با متخصصین در ارتباط است اما در دوران کرونا تا به امروز زحمات متخصصین عفونی و ریه قابل تقدیر است.

کوشکی گفت: آزمایشگاه مرجع بهداشت به زودی در مرکز شماره هشت راه اندازی می‌شود و آزمایشگاه سل استان نیز زیرمجموعه آزمایشگاه مرجع بهداشت است.

وی با تاکید بر اصلاح فرآیند نمونه گیری سل، عنوان کرد: دستورالعمل‌های نمونه گیری و آموزش به پرسنل باید به صورت عملی و چهره به چهره ارائه شود تا دقت در آن افزایش یافته و فرآیندهای مرتبط هم اصلاح شود.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy