فارس/ معاون اجرایی رئیس‌جمهور به پروژه انتقال آب استان یزد اشاره کرد و گفت: این پروژه دستور شخص رئیس‌جمهور است و با وجود سختی کار و چالش‌هایی که ممکن است در مسیر کار وجود داشته باشد، حتما به پایان می‌رسد.

محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت را تحقق پروژه‌ها و مصوبات سفر رئیس جمهور به استان‌ها دانست و اظهار کرد: تعهدات سفر تعهدات شخص رئیس جمهور است و در حوزه سازمان مدیریت با تحقق بالای ۸۰ درصد اتفاق خوبی رخ داده ولی در سایر دستگاه‌ها باید تلاش بیشتری شود.
منصوری به ضرورت توجه به مولدسازی اشاره کرد و گفت: در برخی استان‌ها ما پروژه‌های نیمه تمام تا ۳۰ سال هم داریم و حتما باید نهضت اتمام پروژه‌های نیمه تمام در کشور وجود داشته باشد و عزم دولت هم در این حوزه بسیار جدی است.
وی وجود پروژه‌های نیمه تمام را به معنی عدم تحقق اعتبارات کشور برای خدمات‌رسانی به مردم دانست و گفت: در این دولت اعتبارات بسیار خوبی برای تکمیل این پروژه‌ها در نظر گرفته شده و باید بر اساس اولویت‌بندی اقدام به تکمیل این پروژه‌ها کنیم.
معاون اجرایی رئیس جمهور به پروژه انتقال آب استان یزد اشاره کرد و گفت: این پروژه دستور شخص رئیس جمهور است و با وجود سختی کار و چالش‌هایی که ممکن است در مسیر کار وجود داشته باشد حتما به پایان می‌رسد و با اطمینان می‌گوییم که این پروژه اجرا می‌شود و این تعهد یکی از مهمترین تعهدات استان به حساب می‌آید.

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today