مهر/ اولین دوره مسابقات شناورهای هوشمند با شرکت هفت تیم در دانشگاه دریایی امام خمینی(ره) نوشهر و با حضور معاون هماهنگ کننده ارتش برگزار شد.

همچنین در ادامه اولین محصول کوانتومی دانشگاه دریایی حضرت امام خمینی(ره) با حضور امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی و جمعی از فرماندهان عالی رتبه ارتش رونمایی شد.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today