مهر/ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی استان زنجان گفت: مجوز ساخت ۴۳۹ واحد صنایع تبدیلی جدید در نقاط مختلف استان زنجان صادر شده است.

مظفر یوسفی پور، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی استان زنجان اظهار کرد: مجوز ساخت ۴۳۹ واحد صنایع تبدیلی جدید با سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی در نقاط مختلف استان زنجان صادر شده است.

وی با بیان اینکه راه اندازی واحدهای صنایع تبدیلی در استان زنجان باجدیت دنبال می شود، افزود: استان ظرفیت های خوبی در حوزه های مختلف محصولات باغی و زارعی دارد که در صورت راه اندازی این واحدها، ارزش افزوده خوبی برای استان در پی خواهد داشت.

یوسفی پور ادامه داد: جهت گیری توسعه صنایع تبدیلی در استان بر اجرای طرح های بزرگ مقیاس متمرکز است که در این راستا جذب چند سرمایه گذار برای تولید رب گوجه فرنگی، فرآوری سیب زمینی و تولید مواد غذایی در مناطق مختلف استان عملیاتی شده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: با بهره برداری از واحدهای در دست ساخت، میزان جذب مواد خام کشاورزی مثل گوجه فرنگی و سیب زمینی در استان افزایش می یابد و از هدر رفت محصولات جلوگیری می شود.

یوسفی پور با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸۰ واحد صنایع تبدیلی کشاورزی فعال است، افزود: ظرفیت این واحدهای صنایع تبدیلی یک میلیون و ۱۲۹ هزار تن و میزان جذب ماده خام، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن است.

وی ادامه داد: مجموع سرمایه گذاری ها انجام شده در این واحدها، حدود هزار میلیارد تومان است که برای ۲ هزار و ۸۲ نفر در استان شغل ایجاد کرده است.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today