صدا و سیما/ امکان پذیرش پروانه چرای دام، چاه‌های کشاورزی و سند مالکیت اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات در بانکها فراهم شد.

بانک‌های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان را بپذیرند.
همچنین در بند ق ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه آمده است بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسق‌های زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند.
مدیرعامل بانک کشاورزی استان گفت: بانک کشاورزی طبق قانون سند و پروانه چرای دام و زمین‌های کشاورزی را به عنوان وثیقه تسهیلات کشاورزان می‌پذیرد.
فرح بخش افزود: میزان مبالغ سند‌ها براساس میزان تسهیلات باید کارشناسی شود و به تایبد بانک برسد.
پیش از این هم سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: طبق تصمیم کمیسیون، بانک مرکزی مکلف است امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاههای کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی کشاورزان، روستاییان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی را فراهم کند.
 

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today