مهر/ مسیل رودخانه دولت آباد اسفراین پس از بارش باران عصر جمعه پر آب شد.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today