مهر/ مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: از متولیان خواستاریم در راستای مقابله با برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، نظارت و سامان‌دهی افزایش یابد.

حکایت خشکسالی و خسارت‌های نامطلوب این پدیده در خراسان جنوبی از سال‌ها گذشته نقل می‌شود. تاخت و تاز این مشکل ۲۲ ساله در مناطق مختلف خراسان جنوبی، علاوه بر حذف منابع درآمدی روستاییان و کشاورزان، تخلیه آبادی‌های کوچک و گاهاً بزرگی را رقم زده که خود چالشی دیگر بر پیکره این نقطه شرقی از کشور است‌.
خشک شدن شیره زمین، جان دادن تدریجی قنوات، کاهش ذخیره آب سدها به ویژه در شهرستان طبس از بزرگ‌ترین دغدغه‌های موجود در استان بوده که از خشکسالی به یادگار مانده است.
در شرایطی که کاهش نزولات آسمانی، درد سرهایی بزرگ را برای اهل زمین به وجود آورده، برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی و حفر چاه‌های غیر مجاز شرایط نامطلوبی پیش روی استان قرار داده و دشت‌ها در خطر فرونشست هستند.
انتظار می‌رود نه تنها مسئولان باید علاوه بر اینکه اجرای پروژه‌های آبی شتاب داده و راهکاری جدی بیاندیشند، با نظارت و ساماندهی آب‌های زیر زمینی، استان را از بحرانی عظیم نجات دهند.

حفر بی‌رویه چاه‌ها و خطر فرونشست دشت‌ها
اکبر محمدی، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به شرایط آبی خراسان جنوبی بیان کرد: به لحاظ قرار گرفتن استان در منطقه گرم و خشک، اتکای بخش کشاورزی که بیشترین مصرف کننده آب بوده، به منابع آب زیرزمینی است.

وی با اشاره به وجود شش هزار و ۹۸۳ رشته قنات در خراسان جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی اولین استان از لحاظ تعداد قنوات بوده و بیشترین تعداد منابع آب زیرزمینی استان را قنوات تشکیل می‌دهند..
محمدی با بیان اینکه استان هوابین بوده و آبدهی آنها به شدت متأثر از میزان بارندگی است، افزود: خشکسالی‌های متوالی باعث کاهش قابل ملاحظه آبدهی این منابع آب زیرزمینی شده است.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به حفر بی رویه چاه‌های عمیق و نیمه عمیق در سنوات گذشته و نقش پررنگ آنها در کاهش آبدهی قنوات، گفت: از متولیان در آب منطقه‌ای خواستاریم در راستای مقابله با برداشت‌های بی رویه از منابع آب زیرزمینی، نظارت و ساماندهی افزایش یابد.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار هواشناسی، میانگین بارندگی در استان از آغاز سال زراعی جاری تاکنون حدود ۷۵ میلیمتر بوده که این میزان نسبت به بلند مدت، ۱۵ درصد کاهش داشته است، افزود: کاهش بارندگی ضمن تداوم خشکسالی، معضلی است که به افت سطح سفره‌های آب زیرزمینی و نهایتاً فرونشست دشت‌های استان می‌انجامد.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today