فارس/ مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: همزمان با هفته محیط زیست 33 واحد صنعتی خدماتی تولیدی در استان پایش شد که از این تعداد 3 واحد اخطاریه زیست‌محیطی دریافت کردند.

اسلام جاودان‌خرد، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: همزمان با چهارمین روز از هفته محیط زیست 32 واحد صنعتی خدماتی تولیدی در 7 شهرستان استان پایش شدند.
وی افزود: از این تعداد 20 واحد صنعتی،7 جایگاه زباله و 6 واحد خدماتی پایش شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در این بازدیدها، کشتارگاه شهر دهدشت با مدیریت شهرداری و 2 واحد صنعتی به دلیل ایجاد آلودگی منابع آبی سطحی، ناشی از خروج  پساب بدون تسویه اخطاریه زیست محیطی مدت دار گرفتند .
جاودان خرد عنوان کرد: پس از انقضاء مهلت مقرر،  صنایعی که اخطاریه زیست محیطی  دریافت کردند دوباره مورد پایش قرار می گیرند.
وی گفت: پس از انقضاء مهلت مقرر کارشناسان محیط زیست بازدید مجدد خواهند داشت و درصورت عدم رفع آلودگی، مطابق قانون با  مدیریت آن صنعت برخورد  و به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today