ایرنا/ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: کشت قراردادی امسال در ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان اجرا شد.

علی صفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: ارائه بذرمال، ادوات کشاورزی با تسهیلات چهار درصد، ارائه ۵۰ درصد منابع مالی کشاورزان برای بیمه اراضی کشاورزی و ارائه اقدامات کارشناسی از جمله حمایت‌های سازمان کشاورزی استان مرکزی برای حضور کشاورزان در این طرح است.
وی با یادآوری اجرای طرح کشاورزی قراردادی از سال گذشته در زمین‌های کشاورزی استان مرکزی، ادامه داد: اجرای این طرح افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصد عملکرد تولید محصولات کشاورزی را نسبت به سال قبل از آن داشته‌ است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: افزایش سطح زیر کشت زمین‌های کشاورزی استان در طرح کشاورزی قراردادی سال آینده نسبت به سال جاری از اولویت‌های این سازمان است.
صفری گفت: توسعه کشت گیاهان دارویی و داربستی کردن باغات انگور در زمین‌های کشاورزی استان مرکزی از دیگر برنامه‌های اولویت دار این سازمان برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است و اکنون گیاهان دارویی در ۲ هزار و ۹۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان کشت شده‌ است.
وی افزایش عملکرد و کاهش آفات را از جمله مزایای اجرای طرح داربستی کردن باغات انگور عنوان کرد و اظهار داشت: این طرح سال گذشته در ۳۰۰ هکتار از باغات استان مرکزی اجرایی شده‌ است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با یادآوری وجود ۷۵۶ هکتار کشت گلخانه‌ای و ۵۷ هکتار سایه بان باغات در باغات استان گفت: اجرای طرح سایه‌بان در باغات بیشتر در باغات انار استان در راستای جلوگیری از آفتاب سوختگی محصول انجام شده‌ است.

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today