فارس/ مدیرکل محیط زیست استان زنجان در رابطه با تلف شدن گربه‌سان کوچک جثه گفت: سازمان به صورت شفاهی به ما اعلام کرد که این گربه‌سان تلف شده است، البته این انتظار می‌رفت که تلف بشود چرا که درصد زنده ماندن آن به دلیل رها شدن در طبیعت ضعیف بود.

طی هفته گذشته خبری مبنی بر پیدا شدن توله پلنگ در شهرستان طارم روی خروجی سایت سازمان محیط زیست استان زنجان قرار گرفت که بعد از چند ساعت این خبر از روی سایت برداشته شد، این در حالی بود که طبق اعلام سازمان متبوع برای تشخیص قطعی، این توله کشف شده باید به تهران انتقال می‌یا‌فت.

حالا بعد از گذشت چند روز خبرها حاکی از آن است که این گونه جانوری تلف شده است. در این رابطه محمدرضا یافتیان، مدیرکل محیط زیست استان زنجان اظهار کرد: در وهله نخست کارشناسان متبوع از روی پنجه گربه و همین طور دم آن اعلام کردند که این گونه جانوری کشف شده توله پلنگ است.

مدیرکل محیط زیست استان زنجان ادامه داد: این توله در حالی کشف شده بود که فقط ۳ یا  ۴ روز از حیاتش سپری و در طبیعت رها شده بود، بنابراین برای تشخیص قطعی به تهران انتقال یافت که کارشناسان تهران بعد از گذشت چند روز از حیات این گونه جانوری اعلام کردند که توله کشف شده گربه‌سان کوچک چثه وحشی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سازمان به صورت شفاهی به ما اعلام کرد که این گربه‌سان تلف شده است، البته این انتظار می‌رفت که تلف بشود چرا که درصد زنده ماندن آن به دلیل رها شدن در طبیعت ضعیف بود.

یافتیان گفت: آن چیزی که مهم است آن است که این توله پلنگ نبوده، اگر توله پلنگ بود قطعا خودمان را نمی‌بخشیدیم و باید پاسخ‌گو می‌بودیم.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today