باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل استاندارد گلستان از بازرسی این اداره کل از مدارس استان در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد.

سید مهدی حسینی، مدیرکل استاندارد گلستان اظهار کرد: بر اساس برنامه ابلاغی سازمان ملی استاندارد ایران و در راستای اجرایی کردن ماده ۱۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و ارزیابی انطباق خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت است نحوه و کیفیت ارائه خدمات آموزشی در مدارس ابتدایی استان توسط بازرسان استاندارد گلستان آغاز شد.
او افزود: استاندارد سازی خدمات آموزش و پرورش یکی از مهمترین محور‌های استاندارد سازی خدمات است و بر همین اساس در راستای پایش و ارزیابی خدمات تاثیر گذار بر ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی ارزیابی ویژگی‌های کلاس‌های درسی این مقطع تحصیلی در استان در حال انجام است.
حسینی ادامه داد: در این راستا بازرسان اداره کل استاندارد گلستان نیز خدمات ارائه شده در مدارس ابتدایی از قبیل سرانه آموزشی، شریط نوری، الزامات میز و صندلی‌ها و فواصل آن‌ها از هم، تجهیزات صمعی و بصری را طبق چک لیست ارسالی سازمان ملی استادارد ایران بازرسی می‌کنند.
مدیرکل استاندارد گلستان گفت: امید است که شاهد ارتقای تعامل با اداره کل آموزش و پرورش استان باشیم و با بهره گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این ۲ اداره کل، بتوانیم نقش دستگاه‌های خدمات رسان از جمله آموزش و پرورش در حوزه اجرایی و استانداردسازی را بیش از پیش توسعه دهیم.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today