صدا و سیما/ مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه از قلع و قمع دو دیوارکشی غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

مهدی باباجانی، مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه اظهار کرد: برای حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغی و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، دو فقره دیوارکشی غیرمجاز به طول ۱۰۰ متر در زمین‎های کشاورزی شهرستان گلوگاه قلع و قمع شد.
او از مالکین اراضی کشاورزی که قصد احداث بنا یا دیوارکشی اراضی زراعی و باغی خود را دارند خواست قبل از هرگونه اقدامی با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی و این مدیریت برای اخذ مشاوره و دریافت مجوز‌های قانونی لازم اقدام کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تغییرکاربری و برخورد جدی با متخلفان، گشت ۱۳۱ امور اراضی این شهرستان به صورت روزانه به دهگردشی در روستا‌های تحت پوشش اقدام می‌کند.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today