باشگاه خبرنگاران/ به مناسبت آغاز سال تحصیلی، ۱۸۱ بسته نوشت‌افزار بین خانواده‌های زندانیان دارای فرزند محصل در شهرستان‌ها سمنان، مهدی‌شهر و سرخه توزیع شد.

علی عرب، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان سمنان مهدیشهر و سرخه گفت: هریک از این بسته‌ها به ارزش یک میلیون تومان و حاوی کیف مدرسه و اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان و همچنین بن خرید کفش است.
وی افزود: خانواده‌های زندانیان شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر و سرخه تحت پوشش این انجمن هستند.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today