باشگاه خبرنگاران/ معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: طرح سرشماری کلونی‌های زنبور عسل در استان ایلام آغاز شده است.

احمد محمدی، معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام اظهار کرد: طرح سرشماری زنبورستان‌ها از ۱۵ تا ۲۷ مهر ماه امسال در تمام شهرستان‌های استان اجرا می‌شود.

معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام اعلام نمود طرح سرشماری زنبورستان‌ها از ۱۵ تا ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲ با هدف آمارگیری زنبورستان‌های استان شامل تعداد بهره برداران، تعداد کلونی‌ها و میزان تولید محصولات و فرآورده‌ای زنبور عسل انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: با توجه به عملیات میدانی سرشماری زنبورستان‌ها توسط کارشناسان پهنه مراکز جهاد کشاورزی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲، کوچ زنبورستان‌ها ممنوع است.

محمدی بیان کرد: طرح سرشماری کلنی‌های زنبور عسل در استان ایلام توسط کارشناسان پهنه مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌های تابعه انجام می‌شود و نتایج آن در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی ثبت خواهد شد.

معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: زنبورداران استان می‌توانند برای ثبت اطلاعات زنبورستان‌های خود به مرکز جهادکشاورزی شهرستان محل فعالیت خود مراجعه کنند.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/