فارس/ معاون درمان علوم پزشکی یزد گفت: از ابتدای امسال تاکنون حداقل 10 درصد به تعداد تخت‌های ویژه استان افزوده شده است.

سید کاظم رضوی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد اظهار کرد: با توجه به رتبه اول بیمار پذیری استان یزد در کشور و اعتماد بسیاری از هموطنان به حوزه درمان و پزشکان یزد، بالاترین آمار سرانه تخت‌های ویژه، مربوط به این استان می باشد.

وی افزود: در طرح‌های توسعه بیمارستان‌های استان، افزایش تختهای ویژه آی سی یو در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی یزد قرار گرفته است به طوری که از ابتدای امسال تاکنون حداقل 10 درصد به تعداد تخت‌های ویژه استان افزوده شده است.

معاون درمان علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: براساس آمارها، میانگین نسبت تخت‌های ویژه به جمعیت استان یزد از میانگین کشوری بالاتر است به طوری‌که سرانه تخت به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت در کشور 1.84 است این در حالی است که سرانه تخت ویژه به جمعیت استان 2.24 به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت می باشد.

رضوی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد 200 تخت ویژه در بخش دولتی و 87 تخت ویژه در بیمارستان های خصوصی استان فعال است.

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today